Geschiedenis restauratie Kasteel Boxmeer

Het kasteel kent een bewogen geschiedenis en werd herhaaldelijk belegerd, vernield en weer opgebouwd. De middeleeuwse burcht maakte in de 18e eeuw uiteindelijk plaats voor een kasteel, waarbij de linkervleugel van het kasteel met de oude ridderzaal uit het begin van de 17e eeuw is behouden. Het kasteel wordt vanaf 1989 door de zusters van Julie Postel gerestaureerd. Op dit moment zijn van het kasteelgedeelte uit 1615 de volgende gedeeltes nog intact: de zoldering en de Grote Zaal, nu Ridderzaal genoemd.

Gerestaureerde kelders
De gerestaureerde kelders uit de 18e eeuw zijn als museum ingericht. In het Kasteelmuseum wordt op verrassende wijze de rijke historie van het kasteel, zijn voormalige eigenaren en de huidige religieuze bewoners, zusters van Julie Postel, belicht.

Trap
De grote hal van het kasteel is zeer interessant. Hier treft men een monumentaal trappenhuis aan met prachtige decoraties. De trap, in Lodewijk XVI-stijl en geschilderd in donkergroen en oud goud, illustreert de luxe van het kasteel. In de balustrade zijn medaillons opgenomen van grafelijke families die het kasteel bewoond hebben. De opstaande leeuw is het wapen van de familie Van den Bergh. Het hert is het wapen van de familie Sigmaringen. Het schild met de zwart-witte blokken is het wapen van de adellijke familie Van Hohenzollern.

Plafond hal
De voorstelling in het plafond van de hal van het kasteel beeldt het Laatste Oordeel uit. Engelen met bazuinen en een olijftak en daartussen de leeuw, het wapen van de Graven Van den Bergh.

Plafond Ridderzaal
Graaf Oswald III van den Bergh liet in 1686 de Ridderzaal restaureren en het plafond aanbrengen. Dit is een bijzonder plafond met veel symbolische voorstellingen van dieren, vruchten, familiewapens en Latijnse spreuken. Het deel dat door oorlogshandelingen was verwoest, is door de zusters weer in de stijl van het nog aanwezige deel hersteld.

Gerestaureerde kamers
In het kasteel zijn diverse vertrekken ingericht in de sfeer van vroegere tijden.

Wapenschild grafelijke familie

Wapenschild grafelijke familie

Trappenhuis historisch deel

Trappenhuis historisch deel

Plafond Ridderzaal

Plafond Ridderzaal